Thông báo

Ý tưởng khởi nghiệp 2018

Để chuẩn bị cho cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sắp tới. Sau khi đánh giá sơ lược các ý tưởng đề xuất, BCN khoa phân công hướng dẫn các nhóm sinh viên như sau:
Nhóm k51: cô Trần Huyền, cô Nhung, cô Thủy, cô Thảo.
Nhóm k52: cô Trang, cô Kim Huyền, cô Hương, cô Phạm Huyền.

Attach File :

Tin mới hơn

Tin cũ hơn