Thông báo

Thông báo V/v tham gia đăng ký ý tưởng khởi nghiệp

Thực hiện kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học (NCKH) và xây dựng ý tưởng khởi nghiệp, CLB Khởi nghiệp và NCKH khoa Kinh tế công nghiệp thông báo lịch trình các lớp tập huấn cụ thể như sau:

* Thành phần tham gia: Các nhóm NCKH và nhóm dự án khởi nghiệp (số lượng từ 3 người đến 5 người. Bắt buộc đối với K56 và K57).

* Thời gian tập huấn dự kiến:

1. Lớp tập huấn đào tạo xác định khách hàng mục tiêu, đối thủ cạnh tranh, xây dựng phiếu điều tra và triển khai phương án điều tra: Tuần từ 02/01/2023 đến 08/01/2023.

2. Lớp tập huấn đào tạo xử lý dữ liệu điều tra, trình bày văn bản và viết báo: Tuần từ ngày 13/02/2023 đến 17/02/2023.

3. Lớp tập huấn đào tạo xây dựng kế hoạch tài chính và hoàn thiện dự án: Tuần từ ngày 20/03/2023 đến 26/03/2023.

 * Thủ tục và thời hạn đăng ký:

Các nhóm NCKH và dự án khởi nghiệp tham gia đăng ký qua link: https://forms.gle/Vv3TE49X44XNbtcy7

Thời hạn đăng ký từ 11/12/2022 đến 27/12/2022

* Quyền lợi:

Các sinh viên tham gia tập huấn được tính 5 điểm ngoại khoá/buổi.

Trân trọng cảm ơn! 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn