Chương trình học bổng du học nước ngoài

Trường đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên là trường chuyên về các ngành công nghiệp. Là nơi đào tạo ra rất nhiều kỹ sư và các cử nhân tài năng. Với mục đích nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, trường đại học kỹ thuật công nghiệp mở rộng các quan hệ đối tác với các trường quốc tế, thực hiện trao đổi sinh viên, giúp sinh viên được tiếp xúc với những tư duy và kiến thức toàn cầu mới nhất thông qua các hoạt động như là du học nước ngoài hoặc giao lưu với các sinh viên quốc tế khác ngay tại trường.

Các chương trình du học mở ra cơ hội cho sinh viên được ra nước ngoài,giao lưu và học tập ở các môi trường quốc tế, nâng cao kiến thức ở các trường đại học lớn trên thế giới.

Các chương trình du học đã được mở ra giúp các sinh viên có mong muốn học tập tại nước ngoài và nhận được văn bằng do các trường nổi tiếng và danh giá trên thế giới.