Giới thiệu về khoa Kinh tế công nghiệp

        Khoa Kinh tế Công nghiệp thuộc trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp được thành lập ngày 06 tháng 12 năm 2002 theo quyết định số 631/QĐ-TCCB của Giám đốc Đại học Thái nguyên, trên cơ sở Ban Kinh tế của Nhà trường. 

        * Về cơ cấu tổ chức quản lý của Khoa Kinh tế Công nghiệp hiện nay bao gồm: Ban chủ nhiệm khoa, 4 Bộ môn trực thuộc (Gồm: Bộ môn Quản trị doanh nghiệp, Bộ môn kế toán doanh nghiệp, Bộ môn tài chính và Bộ môn pháp luật) và bộ phận Văn phòng.

        * Về cơ cấu Đảng, Đoàn thể của Khoa Kinh tế Công nghiệp hiện nay bao gồm: Ban Chi ủy, Chi bộ khoa, Ban Chấp hành Công đoàn khoa và Ban Chấp hành Liên chi đoàn khoa.

        * Về đội ngũ giảng viên: Khoa Kinh tế Công nghiệp hiện nay có tổng số giảng viên là 30 người, trong đó có 02 tiến sĩ, 04 giảng viên chính, 2 nghiên cứu sinh và 22 thạc sĩ. Trình độ tiếng Anh của giảng viên trong độ tuổi: 100% đạt Toefl – ITP trên 450; trên 60% đạt Toefl – ITP trên 500.


Đọc thêm...