Giới thiệu

Giới thiệu bộ môn

BỘ MÔN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Bộ môn Kế toán doanh nghiệp gồm 7 giảng viên, trong đó có: 4 giảng viên cơ hữu, 2 giảng viên kiêm nhiệm phòng ban, trung tâm, 1 giảng viên kiêm nhiệm khoa chuyên môn. Về trình độ: 2 TS.GVC, 1NCS, 4 thạc sĩ.


Bộ môn Kế toán doanh nghiệp phụ trách quản lý chuyên môn chuyên ngành Kế toán DNCN.

1

Họ và tên: Ngô Thúy Hà      

Chức vụ:  Bí thư chi bộ, Phó trưởng khoa (phụ trách khoa) 

Học hàm, học vị: TS  

Số điện thoại: 0903.222.499  

 
2

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Huyền                                         

Chức vụ: PCT công đoàn khoa, Phó TBM 

Học hàm, học vị: Th.S                

Số điện thoại: 01276.425.704 

Email: kimhuyen84@tnut.edu.vn


3

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng                                                   

Chức vụ: Giảng viên cơ hữu    

Học hàm, học vị: Th.S                                                                      

Điện thoại: 01668.262.186                                                          

Email: nguyenhong.080288@gmail.com 


4

Họ và tên: Ma Thị Thu Thủy                                                   

Chức vụ:  Trợ lý HSSV                                                             

Học hàm, học vị: Th.S                                                                 

Số điện thoại: 0986.060.545                                                            

Email: thuthuy.ktdncn.kt@gmail.com 

 
5

Họ và tên: Dương Hương Lam        

Chức vụ: Giảng viên kiêm nhiệm                                                     

Học hàm, học vị:    Th.S                  

Số điện thoại: 0918.983.858                                                            

Email: duonghuonglam@gmail.com


6

Họ và tên:  Đoàn Quang Thiệu(Giảng viên kiêm nhiệm)          

Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch tài chính                             

Học hàm, học vị: TS                                                                       

Số điện thoại: 0989.090.704                                                            

Email: doanquangthieu@tnut.edu.vn

 

7

Họ và tên:  Nguyễn Thu Ngân           

Chức vụ: Giảng viên kiêm nhiệm

Học hàm, học vị: Thạc sĩ                                                                       

Số điện thoại: 0965097086                                                            

Email: ngan.dhcn@gmail.com


BỘ MÔN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Bộ môn Quản trị doanh nghiệp bao gồm 11 giảng viên trong đó có: 8 GV cơ hữu, 1 GV kiêm nhiệm phòng ban, 2 GV kiêm nhiệm khoa chuyên môn. Về trình độ: 1 tiến sĩ, 1 giảng viên chính, 4 nghiên cứu sinh, 4 thạc sĩ.

Bộ môn phụ trách quản lý chuyên môn 2 chuyên ngành: Quản lý công nghiệp (thuộc ngành Quản lý công nghiệp) và Quản trị DNCN (thuộc ngành Kinh tế công nghiệp)

 

1

Họ và tên:  Phạm Thị Mai Yến

Chức vụ:  Trưởng bộ môn, Trưởng phòng Thanh tra, pháp chế

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Số điện thoại:  0916 046 998

Email:  Yen.phammai@tnut.edu.com

 
2

Họ và tên:  Trần Thị Thu Huyền

Chức vụ:  Phó trưởng bộ môn

Học hàm, học vị:  Thạc sĩ

Số điện thoại:  0936 966 869

Email:  Tranthuhuyen.cntn@gmail.com


3

Họ và tên:  Mai Văn Gụ

Chức danh:  Giảng viên cơ hữu

Học hàm, học vị:  Thạc sĩ

Số điện thoại:  0913 081 527

Email:  Gu.maivan@gmail.com


4

Họ và tên:  Vũ Hồng Vân

Chức vụ:  Giảng viên cơ hữu

Học hàm, học vị:  Thạc sĩ

Số điện thoại:  0983 004 881

Email:  Vantiu2002@gmail.com


5

Họ và tên:  Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chức vụ:  Giảng viên cơ hữu

Học hàm, học vị:  Thạc sĩ

số điện thoại:  0963 298 099

Email:  Nguyenhongnhung@tnut.edu.vn


6

Họ và tên:  Phạm Thị Minh Khuyên

Chức danh:  Giảng viên cơ hữu

Học hàm, học vị:  Thạc sĩ

số điện thoại:  01688 140 486

Email:  Khuyenqlcn@gmail.com


7

Họ và tên:  Đặng Ngọc Huyền Trang

Chức vụ:  Giảng viên cơ hữu

Học hàm, học vị:  Thạc sĩ

số điện thoại:  0915 208 709

Email:  Dangngochuyentrang@gmail.com


8

Họ và tên:  Nguyễn Phương Huyền

Chức vụ:  Giảng viên cơ hữu

Học hàm, học vị:  Thạc sĩ

số điện thoại:  0972 751 600

Email:   Nguyenphuonghuyentn@gmail.com


9

Họ và tên:  Bùi Thị Phương Hồng

Chức vụ:  Giảng viên cơ hữu

Học hàm, học vị:  Cử nhân

Số điện thoại:  0977 152 666

Email:  Phuonghong304@gmail.com

 
10

Họ và tên:  Lương Thị Mai Uyên

Chức vụ:  Giảng viên Kiêm nhiệm

Học hàm, học vị:  Thạc sĩ

Số điện thoại:  

Email:  luongthimaiuyen@gmail.com

 
11

Họ và tên:  Ma Thế Ngàn

Chức vụ:  Giảng viên Kiêm nhiệm

Học hàm, học vị:  Thạc sĩ

Số điện thoại: 

Email:  ngan.ma@gmail.com

 

 

BỘ MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Bộ môn Tài chính doanh nghiệp gồm 5 giảng viên, trong đó có: 4 giảng viên cơ hữu và 1 giảng viên kiêm nhiệm phòng ban. Về trình độ: 1 Tiến sĩ, 4 thạc sĩ

Bộ môn Tài chính doanh nghiệp phụ trách giảng dạy các học phần cơ sở ngành của 2 ngành Quản lý công nghiệp và Kinh tế công nghiệp

1

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hà

Chức vụ: Trưởng bộ môn, Phó TP. KHCN và HTQT                       

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Số điện thoại: 0915 210 812

Emailriver.dhcn@gmail.com

 
2

Họ và tên: Phan Thị Thanh Tâm

Chức vụ: Giảng viên cơ hữu

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Số điện thoại: 0979 856 407

Emailthanhtam87tn@gmail.com


3

Họ và tên: Bùi Thị Bắc

Chức vụ: Giảng viên cơ hữu

Học hàm, học vị:

Số điện thoại: 01665 094 633

Email: buithibachvnh@gmail.com

 
4

Họ và tên: Phạm Việt Hương

Chức vụ: Giảng viên cơ hữu

Học hàm, học vị

Số điện thoại: 01676 082 421

Emailphamviethuong.1992@gmail.com


5

Họ và tên: Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Chức vụ: Giảng viên cơ hữu

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Số điện thoại: 0915 803 715

EmailBan_betn@yahoo.com

 

BỘ MÔN PHÁP LUẬT

Bộ môn Pháp luật được thành lập tháng 3 năm 2014. Tới nay, bộ môn có 05 giảng viên, trong đó có 04 giảng viên cơ hữu và 01 giảng viên kiêm nhiệm. 

Bộ môn đảm nhận giảng dạy các học phần Pháp luật Đại cương, Luật Kinh doanh và Luật xây dựng.

1

Họ và tên: Ngô Thị Hồng Ánh

Chức vụ: Phó TBM (Phụ trách bộ môn), Phó phòng Công tác HSSV

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Số điện thoại: 0912 282 845

Email: honganhlawtnut@gmail.com


2

Họ và tên: Dương Thị Thùy Linh

Chức vụ: Giảng viên cơ hữu

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Số điện thoại: 0984 274 126

Emailthuylinh176@gmail.com


3

Họ và tên: Phạm Thị Huyền

Chức vụ:  Giảng viên cơ hữu

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Số điện thoại: 0915526456

Emailphamhuyen2084@gmail.com


4

Họ và tên: Tống Thị Hồng Hạnh

Chức vụ:  Giảng viên cơ hữu

Học hàm, học vị

Số điện thoại:

Email: hanhhongulis@gmail.com

 
5

Họ và tên: Tống Thị Phương Thảo

Chức vụ: Giảng viên cơ hữu

Học hàm, học vị

Số điện thoại: 0979 252 205

Emailttpt0506@gmail.com


Tin mới hơn

Tin cũ hơn