Kinh tế Công nghiệp

Danh sách giảng viên đang giảng dạy tại khoa Kinh tế Công nghiệp

 

 BỘ MÔN: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

 

TT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Chức vụ

Đại học trường, nước, năm

Thạc sĩ trường, nước, năm

Tiến sĩ trường, nước, năm

Ngoại ngữ

1

TS.GVC Ngô Thúy Hà

Trưởng khoa;
GVC

ĐH Tài chính
 kế toán Hà Nội,
VN, 1996

ĐH Bách khoa
Hà Nội, VN, 2004

Central Philipine  Philipine, 2017 

C1

2

TS.GVC Nguyễn Thị Kim Huyền

Phó Trưởng BM, GVC

ĐH Kinh tế và
QTKD - Thái Nguyên, VN, 2007

ĐH Bách khoa
Hà Nội, VN, 2011

Học viện Tài chính,     Việt Nam, 2021

TOEFL ITP 503

3

ThS. Ma Thị Thu Thủy

Giảng viên, Trợ lý Chuyên môn

ĐH Kinh tế và
QTKD - Thái Nguyên, VN, 2008

ĐH Bách khoa
Hà Nội, VN, 2013TOEFL ITP 500

4

ThS. Nguyễn Thị Hồng

Giảng viên

ĐH Kinh tế và
QTKD - Thái Nguyên, VN, 2009

ĐH thương mại
Hà Nội, VN, 2012TOEFL ITP - 517

5

ThS. Dương Hương Lam

Giảng viên kiêm nhiệm

ĐH Kinh tế và
QTKD - Thái Nguyên, VN, 2007

ĐH Bách khoa
Hà Nội, VN, 2011TOEFL ITP 503

           

 


BỘ MÔN: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

 

TT

Họ và tên, Chức danh, học vị

Chức vụ

Đại học, Trường, nước, năm

Thạc sỹ, Trường, nước, năm

Tiến sỹ Trường, nước

Ngoại ngữ

1

   ThS. Nguyễn Thị     Hồng Nhung P. Trưởng BM ĐH Kinh tế & QTKD, VN, 2007 ĐH Bách Khoa, VN, 2011  

TOEFL ITP 507

2

TS.GVC.Trần Thị Thu Huyền

Phó Trưởng Khoa

ĐH Kinh tế quốc dân, VN, 2008

ĐH Kinh tế quốc dân, VN, 2016

ĐH Kinh tế quốc dân, VN, 2022

TOEFL ITP 507

3

ThS. Phạm Thị Minh Khuyên

Giảng viên, TL truyền thông

ĐH Kinh tế quốc dân, VN, 2008

ĐH Kinh tế quốc dân, VN, 2013TOEFL ITP 533

4

ThS.GV Đặng Ngọc Huyền Trang

GV kiêm nhiệm

ĐH Kinh tế & QTKD, VN, 2008

ĐH Bách khoa HN, VN, 2013TOEFL ITP 487

5

TS.Bùi Thị Phương Hồng

Giảng viên

ĐH Kinh tế & QTKD, VN, 2008

Trường ĐH Tổng hợp Friedrich - Schiller - CHLB Đức, 2018 

HV Khoa học xã hội Việt Nam, 2023

TOEFL ITP 503

 6  ThS. Giang Trung Kiên  Giảng viên   ĐH Kỹ thuật công nghiệp, VN, 2013  ĐH Kinh tế & Quản trị kin doanh, VN, 2005   ĐH Ngôn ngữ Anh

BỘ MÔN: TÀI CHÍNH

STT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Chức vụ

Đại học trường, nước, năm

Thạc sĩ trường, nước, năm

Tiến sĩ trường, nước, năm

Ngoại ngữ

1

TS.GVC Nguyễn Thị Thanh Hà

Phó P. KHCN & HTQT, Giảng viên

ĐH Quốc gia Hà Nội, VN, 2003

ĐH Quốc gia Hà Nội, VN, 2008

ĐH Hamburg, CHLB Đức, 2016

Thành thạo

2

TS.GVC Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Giảng viên

ĐH Kinh tế quốc dân, VN, 2004

ĐH Kinh tế quốc dân, VN, 2011

ĐH National Chung Cheng, Đài Loan, 2019

Thành thạo

3

TS.GVC Phan Thị Thanh Tâm

Giảng viên, TL HSSV

ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên,VN, 2009

ĐH Southern Luzon, Phillipines, 2012

HV Khoa học xã hội Việt Nam, 2021

TOEFL ITP  500

4

ThS. Phạm Việt Hương

Giảng viên

ĐH Thương mại, 2014

ĐH Thương mại, 2017TOEFL ITP  557

TT Họ và tên
Chứ
TT Họ và tên
Chức danh, học vị Chức vụ Đại học
Trường, nước, năm Thạc sỹ
Trường, nước, năm Tiến sỹ Trường, nước Ngoại ngữ
1 TS.GV Phạm Thị Mai Yến TP Thanh tra pháp chế, Trưởng BM ĐH Thương mại HN, VN, 1999 ĐH Bách khoa HN, VN, 2005 ĐH Thương Mại HN, VN, 2014
2 ThS.GV.Trần Thị Thu Huyền P. Trưởng BM, Giảng viên ĐH Kinh tế quốc dân, VN, 2008 ĐH Kinh tế quốc dân, VN, 2016
TOEFL ITP 507
3 ThS.GVC Mai Văn Gụ GVC ĐH Kỹ thuật công nghiệp, VN, 1980 ĐH Bách khoa HN, VN, 1997
4 ThS.GV Vũ Hồng Vân GV, Trợ lý Khoa học ĐH Kinh tế quốc dân, VN, 2003 ĐH Bách khoa HN, VN, 2011
TOEFL ITP 520
5 ThS.GV.Nguyễn Thị Hồng Nhung Giảng viên, trợ lý đào tạo ĐH Kinh tế & QTKD, VN, 2007 ĐH Bách khoa HN, VN, 2011
TOEFL ITP 507
6 ThS. Phạm Thị Minh Khuyên Giảng viên ĐH Kinh tế quốc dân, VN, 2008 ĐH Kinh tế quốc dân, VN, 2013
TOEFL ITP 533
7 ThS.GV Đặng Ngọc Huyền Trang GV, Phó Bí thư liên chi ĐH Kinh tế & QTKD, VN, 2008 ĐH Bách khoa HN, VN, 2013
TOEFL ITP 487
8 ThS.GV.Nguyễn Phương Huyền Giảng viên ĐH Kinh tế & QTKD, VN, 2010 ĐH Kinh tế & QTKD, VN, 2014
TOEFL ITP 513
9 GV.Bùi Thị Phương Hồng Giảng viên ĐH Kinh tế & QTKD, VN, 2008
TOEFL ITP 503
10 ThS.GV Lương Mai Uyên Giảng viên ĐH Kinh tế quốc dân, VN, 2005 ĐH Kinh tế quốc dân, VN, 2013
TOEFL ITP 520
11 ThS.GV Ma Thế Ngàn Giảng viên ĐH Kinh tế quốc dân, VN, 2007 ĐH Kinh tế quốc dân, VN, 2013
TOEFL ITP 523

Tin mới hơn

Tin cũ hơn