Kinh tế Công nghiệp

Danh sách giảng viên đang giảng dạy tại khoa Kinh tế Công nghiệp

 BỘ MÔN: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

TT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Chức vụ

Đại học trường, nước, năm

Thạc sĩ trường, nước, năm

Tiến sĩ trường, nước, năm

Ngoại ngữ

1

TS.GVC Ngô Thúy Hà

Phó trưởng khoa;
GVC

ĐH Tài chính
 kế toán Hà Nội,
VN, 1996

ĐH Bách khoa
Hà Nội, VN, 2004

Central Philipine  Philipine, 2017 

TOEFL ITP 470

2

ThS.GV Nguyễn Thị Kim Huyền

Phó Trưởng BM, GV

ĐH Kinh tế và
QTKD - Thái Nguyên, VN, 2007

ĐH Bách khoa
Hà Nội, VN, 2011TOEFL ITP 503

3

ThS.GV Ma Thị Thu Thủy

Giảng viên

ĐH Kinh tế và
QTKD - Thái Nguyên, VN, 2008

ĐH Bách khoa
Hà Nội, VN, 2013TOEFL ITP 500

4

ThS.GV Nguyễn Thị Hồng

Giảng viên

ĐH Kinh tế và
QTKD - Thái Nguyên, VN, 2009

ĐH thương mại
Hà Nội, VN, 2012TOEFL ITP - 517

5

TS.GVC Đoàn Quang Thiệu

Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính, GVC

ĐH Nông Lâm
- Thái Nguyên,
VN, 1984

ĐH Nông nghiệp 1 Hà Nội,
VN, 1997

ĐH Nông
nghiệp 1 Hà Nội,
VN, 20026

ThS.GV Dương Hương Lam

Giảng viên

ĐH Kinh tế và
QTKD - Thái Nguyên, VN, 2007

ĐH Bách khoa
Hà Nội, VN, 2011TOEFL ITP 503

7

 Nguyễn Thu Ngân

Giảng viên

ĐH Kinh tế và
QTKD - Thái Nguyên, VN, 2009

ĐH Bách khoa
Hà Nội, VN, 2013TOEFL ITP 523


BỘ MÔN: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

TT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Chức vụ

Đại học

Trường, nước, năm

Thạc sỹ

Trường, nước, năm

Tiến sỹ Trường, nước

Ngoại ngữ

1

TS.GV Phạm Thị Mai Yến

TP Thanh tra pháp chế, Trưởng BM

ĐH Thương mại HN, VN, 1999

ĐH Bách khoa HN, VN, 2005

ĐH Thương Mại HN, VN, 20142

ThS.GV.Trần Thị Thu Huyền

P. Trưởng BM, Giảng viên

ĐH Kinh tế quốc dân, VN, 2008

ĐH Kinh tế quốc dân, VN, 2016TOEFL ITP 507

3

ThS.GVC Mai Văn Gụ

GVC

ĐH Kỹ thuật công nghiệp, VN, 1980

ĐH Bách khoa HN, VN, 1997

4

ThS.GV Vũ Hồng Vân

GV, Trợ lý Khoa học

ĐH Kinh tế quốc dân, VN, 2003

ĐH Bách khoa HN, VN, 2011TOEFL ITP 520

5

ThS.GV.Nguyễn Thị Hồng Nhung

Giảng viên, trợ lý đào tạo

ĐH Kinh tế & QTKD, VN, 2007

ĐH Bách khoa HN, VN, 2011TOEFL ITP 507

6

ThS. Phạm Thị Minh Khuyên

Giảng viên

ĐH Kinh tế quốc dân, VN, 2008

ĐH Kinh tế quốc dân, VN, 2013TOEFL ITP 533

7

ThS.GV Đặng Ngọc Huyền Trang

GV, Phó Bí thư liên chi

ĐH Kinh tế & QTKD, VN, 2008

ĐH Bách khoa HN, VN, 2013TOEFL ITP 487

8

ThS.GV.Nguyễn Phương Huyền

Giảng viên

ĐH Kinh tế & QTKD, VN, 2010

ĐH Kinh tế & QTKD, VN, 2014TOEFL ITP 513

9

GV.Bùi Thị Phương Hồng

Giảng viên

ĐH Kinh tế & QTKD, VN, 2008

TOEFL ITP 503

10

ThS.GV Lương Mai Uyên

Giảng viên

ĐH Kinh tế quốc dân, VN, 2005

ĐH Kinh tế quốc dân, VN, 2013TOEFL ITP 520

11

ThS.GV Ma Thế Ngàn

Giảng viên

ĐH Kinh tế quốc dân, VN, 2007

ĐH Kinh tế quốc dân, VN, 2013TOEFL ITP 523

BỘ MÔN: TÀI CHÍNH

STT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Chức vụ

Đại học trường, nước, năm

Thạc sĩ trường, nước, năm

Tiến sĩ trường, nước, năm

Ngoại ngữ

1

TS.GV Nguyễn Thị Thanh Hà

Phó P. KHCN & HTQT, Giảng viên

ĐH Quốc gia Hà Nội, VN, 2003

ĐH Quốc gia Hà Nội, VN, 2008

CHLB Đức, 2016

TOEFL ITP 500

2

ThS.GV Nguyễn Thị Hoàng Oanh

GV

ĐH Kinh tế quốc dân, VN, 2004

ĐH Kinh tế quốc dân, VN, 2011TOEFL ITP 500

3

ThS.GV Phan Thị Thanh Tâm

Giảng viên

ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên,VN, 2009

ĐH Southern Luzon, Phillipines, 2012TOEFL ITP  500

4

GV. Bùi Thị Bắc

Giảng viên

Học viện Ngân hàng, 2010

TOEFL ITP 460

5

GV. Phạm Việt Hương

Giảng viên

ĐH Thương mại, 2014

TOEFL ITP  557

BỘ MÔN: PHÁP LUẬT

 

STT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Chức vụ

Đại học trường, nước, năm

Thạc sĩ trường, nước, năm

Ngoại ngữ

1

ThS.GV Ngô Thị Hồng Ánh

Phó P. CTHS_SV, Phó TBM, GV

ĐH Luật Hà Nội, VN 2001

ĐH Quốc gia Hà Nội, VN, 2012

TOEFL ITP 457

2

Dương Thị Thùy Linh

Giảng viên

ĐH Luật Hà Nội, VN 2008TOEFL ITP 487

3

Phạm Thị Huyền

Giảng viên

ĐH Luật Hà Nội, VN 2013TOEFL ITP 513

4

Tống Thị Hồng Hạnh

Giảng viên

ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội, Việt Nam, Khoa Luật, ĐH Quốc gia Hà Nội, VN, 2012TOEFL ITP 563

5 Tống Thị Phương Thảo Giảng viên    ĐH Luật Hà Nội, VN 2014   TOEFL ITP 503

 

TT Họ và tên
Chứ
TT Họ và tên
Chức danh, học vị Chức vụ Đại học
Trường, nước, năm Thạc sỹ
Trường, nước, năm Tiến sỹ Trường, nước Ngoại ngữ
1 TS.GV Phạm Thị Mai Yến TP Thanh tra pháp chế, Trưởng BM ĐH Thương mại HN, VN, 1999 ĐH Bách khoa HN, VN, 2005 ĐH Thương Mại HN, VN, 2014
2 ThS.GV.Trần Thị Thu Huyền P. Trưởng BM, Giảng viên ĐH Kinh tế quốc dân, VN, 2008 ĐH Kinh tế quốc dân, VN, 2016
TOEFL ITP 507
3 ThS.GVC Mai Văn Gụ GVC ĐH Kỹ thuật công nghiệp, VN, 1980 ĐH Bách khoa HN, VN, 1997
4 ThS.GV Vũ Hồng Vân GV, Trợ lý Khoa học ĐH Kinh tế quốc dân, VN, 2003 ĐH Bách khoa HN, VN, 2011
TOEFL ITP 520
5 ThS.GV.Nguyễn Thị Hồng Nhung Giảng viên, trợ lý đào tạo ĐH Kinh tế & QTKD, VN, 2007 ĐH Bách khoa HN, VN, 2011
TOEFL ITP 507
6 ThS. Phạm Thị Minh Khuyên Giảng viên ĐH Kinh tế quốc dân, VN, 2008 ĐH Kinh tế quốc dân, VN, 2013
TOEFL ITP 533
7 ThS.GV Đặng Ngọc Huyền Trang GV, Phó Bí thư liên chi ĐH Kinh tế & QTKD, VN, 2008 ĐH Bách khoa HN, VN, 2013
TOEFL ITP 487
8 ThS.GV.Nguyễn Phương Huyền Giảng viên ĐH Kinh tế & QTKD, VN, 2010 ĐH Kinh tế & QTKD, VN, 2014
TOEFL ITP 513
9 GV.Bùi Thị Phương Hồng Giảng viên ĐH Kinh tế & QTKD, VN, 2008
TOEFL ITP 503
10 ThS.GV Lương Mai Uyên Giảng viên ĐH Kinh tế quốc dân, VN, 2005 ĐH Kinh tế quốc dân, VN, 2013
TOEFL ITP 520
11 ThS.GV Ma Thế Ngàn Giảng viên ĐH Kinh tế quốc dân, VN, 2007 ĐH Kinh tế quốc dân, VN, 2013
TOEFL ITP 523

Tin mới hơn

Tin cũ hơn