Kinh tế Công nghiệp

Cơ cấu tổ chức Khoa Kinh tế Công nghiệp

      Hiện nay, Khoa KTCN có tổng số 14 cán bộ GV cơ hữu, trong đó: GV có trình độ tiến sĩ là 07; CBGV có trình độ thạc sĩ là 07. Về cơ cấu tổ chức, Khoa có 03 Bộ môn đảm nhận đào tạo 03 chuyên ngành; Khoa KTCN tiếp tục duy trì và phát triển cơ cấu tổ chức 02 cấp, bao gồm: (1) Khoa, (2) Các Bộ môn và bộ phận văn phòng khoa. Mỗi bộ phận sẽ thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn cũng như phụ trách các CLB sinh viên trực thuộc Khoa.  

 

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn