Thông báo

Kế hoạch tổ chức vòng thi cấp trường cuộc thi “Tài năng trẻ Logistic Việt Nam 2022”

Khoa Kinh tế Công nghiệp dự kiến tổ chức cuộc thi “Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2022” Vòng thi cấp trường với các nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích cuộc thi 

-  Tạo sân chơi thiết thực cho sinh viên, kích thích đam mê, hướng nghiệp Logistics.

-  Gắn kết giữa sinh viên, nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo Logistics.

-  Góp phần thúc đẩy và nâng cao nhận thức xã hội về tầm quan trọng và lợi ích của lĩnh vực, ngành nghề Logistics.

-  Góp phần quảng bá, truyền thông cho việc mở chuyên ngành đào tạo Logistics, dự kiến tuyển sinh năm 2023.

2. Đối tượng tham gia

Sinh viên khoa Kinh tế công nghiệp sau khi vượt qua vòng sơ tuyển tại khoa sẽ được tuyển chọn vào 02 đội thi tham gia vòng thi cấp trường, mỗi đội có 04 thành viên.

3. Hình thức tổ chức thi

Cuộc thi được tổ chức thành 3 vòng thi:

- Vòng 1: Dự kiến thời gian thi là 5 phút, đội thi sẽ phải trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm: 10 câu tiếng Việt và 10 câu tiếng Anh; Mỗi câu sẽ có 4 phương án lựa chọnvà mmỗi đội có 15 giây để suy nghĩ, đưa ra đáp án của mình sau khi kết thúc thời gian. Nội dung câu hỏi xoay quanh các kiến thức cơ bản của lĩnh vực Logistics.

- Vòng 2: Xử lý tình tình huống thực tế: Có 6 tình huống được đánh số, mỗi đội được thay nhau lựa chọn 3 trong số 6 tình huống và đưa ra phương án giải quyết cho mỗi tình huống. Thời gian suy nghĩ tối đa 2 phút/ tình huống. Nếu trả lời sai, đội còn lại sẽ giành quyền trả lời. Nội dung câu hỏi tập trung vào các tình huống phát sinh trên thực tế tại các doanh nghiệp.

- Vòng 3: Hùng biện/ thuyết trình về một vấn đề Logistics trên thực tế và đề xuất giải pháp. Mỗi đội có 4 phút trình bày và 5 phút để trả lời câu hỏi của Ban giám khảo.

4. Đăng ký tham gia thi

Các đội thi đăng ký trực tiếp cho Ban tổ chức cuộc thi cấp trường, đồng thời đăng ký với Ban tổ chức cuộc thi “Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2022” thông qua website https://bit.ly/vnylt2022 chậm nhất ngày 31/8/2022.

5. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự cuộc thi

Thời gian dự kiến tổ chức Vòng thi cấp trường: 19h00 ngày 13/9/2022

Địa điểm: Hội trường lớn, trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp

Tin mới hơn

Tin cũ hơn