CLB và Các Ban

RA MẮT BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP

Tuần đầu tiên của tháng 12/2022, gần 300 sinh viên Khoa Kinh tế công nghiệp vui mừng chào đón Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo và nghiên cứu khoa học của khoa ra mắt.

Ban chủ nhiệm câu lạc bộ không chỉ hội tụ tài năng, trí tuệ và nhân tài của tập thể sinh viên khoa. Đồng thời là đại diện cho sinh viên các khoá đang tham gia học tập tại khoa Kinh tế công nghiệp. Ngay sau khi kiện toàn, Ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã lên kế hoạch sinh hoạt, cũng như lịch đào tạo cho câu lạc bộ trong 6 tháng đầu năm 2023.

DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ

TT

Họ và tên

Lớp

Ghi chú

1

Phạm Hoài Nam

K56KTN01

Chủ nhiệm CLB

2

Phạm Thị Kiều Trang

K56KTN01

 

3

Tô Thị Nga

K56QLC01

 

4

Bàn Thị Hoài

K57KTN01

 

5

Nông Văn Nam

K57QLC01

 

6

Trần Thị Thu Trang

K58KTN01

 

7

Nguyễn Khánh Linh

K58QLC01

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn