Hội thảo khoa học

MỘT SỐ HỘI THẢO QUỐC TẾ 2018

Để thuận tiện cho việc theo dõi và tham gia viết bài cho các Hội thảo khoa học quốc tế được tổ chức tại Việt Nam, phù hợp với chuyên ngành của Giảng Viên và Sinh Viên, Khoa Kinh tế Công Nghiệp đã tổng hợp thông tin về một số Hội thảo quốc tế sẽ được tổ chức trong năm 2018.

Các Giảng Viên và Sinh Viên quan tâm xin xem chi tiết trong file đính kèm.

TT Tên Hội thảo Deadline Link chi tiết
1 Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 4 về kế toán và tài chính (ICOAF 2018), ĐH Đà Nẵng 15/03/2018 http://icoaf.due.edu.vn/
2 Hội thảo thưởng niên các nhà kinh tế VN - VEAM 2018 (ĐH Ngoại thương Hà Nội) 30/03/2018 http://veam.org/
3 Các vấn đề Kinh tế – Xã hội trong phát triển, ĐH Hùng Vương, Phú Thọ 31/03/2018 https://www.neu.edu.vn/vi/thong-bao-1424/hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-truong-dh-hung-vuong-phoi-hop-voi-truong-dhktqd-va-truong-dh-khon-kaen-thai-lan-to-chuc-hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-ve-khoa-hoc-xa-hoi-nhan-van-lan-thu-9-voi-chu-de-cac-van-de-kinh-te-xa-hoi-trong-phat-trien
4 Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế Việt Nam – ĐH Thương Mại 04/05/2018 https://tmu.edu.vn/vi/news/Thu-moi-viet-bai-Hoi-Thao/thu-moi-viet-bai-hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-voi-chu-de-cach-mang-cong-nghiep-4-0-co-hoi-va-thach-thuc-doi-voi-phat-trien-kinh-te-viet-nam-1327.html
5 Hội thảo quốc tế lần 2 về marketing, ĐH Đà Nẵng 01/06/2018 https://www.neu.edu.vn/vi/thong-bao-1424/thong-bao-so-1-thu-moi-viet-bai-hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-lan-thu-2-ve-marketing-mica-2018

Tin mới hơn

Tin cũ hơn