Hội thảo khoa học

Thông báo HTKH - 01: Quy định tổ chức seminar tiếng Anh

 

QUY ĐỊNH VÀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SERMINAR TIẾNG ANH HÀNG TUẦN - KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP
Thực hiện chủ trương của Nhà trường trong việc nâng cao trình độ ngoại ngữ cho giảng viên và rèn luyện kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Anh, qua đó nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh của giảng viên, nâng cao năng lực chuyên môn của giảng viên; Khoa KTCN đã xây dựng Quy định về tổ chức các Seminar tiếng Anh cho giảng viên và  Kế hoạch báo cáo seminar hàng tuần cho Giảng viên.
Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn