Giới thiệu

Giới thiệu bộ môn

BỘ MÔN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Bộ môn Kế toán doanh nghiệp gồm 6 giảng viên, trong đó có: 4 giảng viên cơ hữu, 1 giảng viên kiêm nhiệm phòng ban, trung tâm, 1 giảng viên kiêm nhiệm khoa chuyên môn. Về trình độ: 2 TS.GVC, 4 thạc sĩ.


Bộ môn Kế toán doanh nghiệp phụ trách quản lý chuyên môn chuyên ngành Kế toán DNCN.

1

Họ và tên: Ngô Thúy Hà      

Chức vụ:  Bí thư chi bộ, Trưởng khoa 

Học hàm, học vị: TS  

Số điện thoại: 0903.222.499  

 
2

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Huyền                                         

Chức vụ: Trưởng BM

Học hàm, học vị: TS                

Số điện thoại: 01276.425.704 

Email: kimhuyen84@tnut.edu.vn


3

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng                                                   

Chức vụ: Giảng viên cơ hữu    

Học hàm, học vị: Th.S                                                                      

Điện thoại: 01668.262.186                                                          

Email: nguyenhong.080288@gmail.com 


4

Họ và tên: Ma Thị Thu Thủy                                                   

Chức vụ:  Trợ lý HSSV                                                             

Học hàm, học vị: Th.S                                                                 

Số điện thoại: 0986.060.545                                                            

Email: thuthuy.ktdncn.kt@gmail.com 

 
5

Họ và tên: Dương Hương Lam        

Chức vụ: Giảng viên kiêm nhiệm                                                     

Học hàm, học vị:    Th.S                  

Số điện thoại: 0918.983.858                                                            

Email: duonghuonglam@gmail.com


6

Họ và tên:  Nguyễn Thu Ngân           

Chức vụ: Giảng viên kiêm nhiệm

Học hàm, học vị: Thạc sĩ                                                                       

Số điện thoại: 0965097086                                                            

Email: ngan.dhcn@gmail.com


BỘ MÔN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Bộ môn Quản trị doanh nghiệp bao gồm 6 giảng viên trong đó có: 5 GV cơ hữu, 1 GV kiêm nhiệm phòng ban. Về trình độ: 1 tiến sĩ, giảng viên chính, 3 nghiên cứu sinh, 2 thạc sĩ.

Bộ môn phụ trách quản lý chuyên môn 2 chuyên ngành: Quản lý công nghiệp (thuộc ngành Quản lý công nghiệp) và Quản trị DNCN (thuộc ngành Kinh tế công nghiệp)

 

1

Họ và tên:  Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chức vụ:  Phó TBM (Phụ trách BM)

Học hàm, học vị:  Thạc sĩ

số điện thoại:  0963 298 099

Email:  Nguyenhongnhung@tnut.edu.vn

 


2

Họ và tên:  Trần Thị Thu Huyền

Chức vụ:  Phó trưởng khoa

Học hàm, học vị:  Thạc sĩ

Số điện thoại:  0936 966 869

Email:  Tranthuhuyen.cntn@gmail.com


3

Họ và tên:  Phạm Thị Mai Yến

Chức vụ:  Giảng viên

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Số điện thoại:  0916 046 998

Email:  Yen.phammai@tnut.edu.com

 
4

Họ và tên:  Phạm Thị Minh Khuyên

Chức danh:  Giảng viên cơ hữu

Học hàm, học vị:  Thạc sĩ

số điện thoại:  01688 140 486

Email:  Khuyenqlcn@gmail.com


5

Họ và tên:  Đặng Ngọc Huyền Trang

Chức vụ:  Giảng viên kiêm nhiệm

Học hàm, học vị:  Thạc sĩ

số điện thoại:  0915 208 709

Email:  Dangngochuyentrang@gmail.com


6

Họ và tên:  Bùi Thị Phương Hồng

Chức vụ:  Giảng viên cơ hữu

Học hàm, học vị:  Cử nhân

Số điện thoại:  0977 152 666

Email:  Phuonghong304@gmail.com

 

 

BỘ MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Bộ môn Tài chính doanh nghiệp gồm 4 giảng viên, trong đó có: 4 giảng viên cơ hữu. Về trình độ: 3 Tiến sĩ, 1 thạc sĩ

Bộ môn Tài chính doanh nghiệp phụ trách giảng dạy các học phần cơ sở ngành của 2 ngành Quản lý công nghiệp và Kinh tế công nghiệp

1

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hà

Chức vụ: Trưởng bộ môn                  

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Số điện thoại: 0915 210 812

Emailriver.dhcn@gmail.com

 
2

Họ và tên: Phan Thị Thanh Tâm

Chức vụ: Giảng viên cơ hữu

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Số điện thoại: 0979 856 407

Emailthanhtam87tn@gmail.com


3

Họ và tên: Phạm Việt Hương

Chức vụ: Giảng viên cơ hữu

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Số điện thoại: 01676 082 421

Emailphamviethuong.1992@gmail.com


4

Họ và tên: Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Chức vụ: Giảng viên cơ hữu

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Số điện thoại: 0915 803 715

EmailBan_betn@yahoo.com

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn