Ngành Quản lý công nghiệp

Chương trình đào tạo Chuyên ngành Quản lý công nghiệp năm 2022

Chương trình đào tạo ngành Quản lý công nghiệp cung cấp một chương trình đào tạo toàn diện cho các cử nhân chuyên ngành Quản lý công nghiệp có những kiến thức cơ sở và chuyên môn vững vàng, có năng lực nghiên cứu và khả năng sáng tạo, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực quản lý tại các tổ chức, doanh nghiệp công nghiệp; có phẩm chất nghề nghiệp vững vàng, có khả năng thích nghi với môi trường làm việc tiên tiến.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn