Tổ chức Đảng và đoàn thể

 BAN CHI ỦY KHOA

STT 

Họ và tên 

Chức vụ

1

Ngô Thúy Hà

Bí thư

2

Nguyễn Trường Giang

Phó Bí thư

3

Phạm Thị Minh Khuyên

Ủy viên

 

CHI BỘ KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Bộ môn

1

Ngô Thúy Hà

Bí thư

Kế toán DNCN

2

Nguyễn Trường Giang

Phó bí thư

Tài chính

3

Phạm Thị Minh Khuyên

Chi ủy viên

Quản trị DN

4

Trần Trường Giang

 

Quản trị DN

5

Vũ Hồng Vân

 

Quản trị DN

6

Nguyễn Thị Hồng Nhung

 

Quản trị DN

7

Dương Hương Lam

 

Kế toán DNCN

8

Nguyễn Thị Kim Huyền

 

Kế toán DNCN

9

Đoàn Quang Thiệu

 

Kế toán DNCN

10

Trần Thị Thu Huyền

 

Quản trị DN

 

 BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Trường Giang

Chủ tịch

2

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Thị Kim Huyền

Ủy viên


BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Bộ môn

1

Dương Thị Thùy Linh

Bí thư CĐ GV

Pháp luật

2

Phan Thị Thanh Tâm

Phó bí thư CĐ GV

Tài chính

3

Nguyễn Phương Huyền

Ủy viên

Quản trị doanh nghiệp

 

BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN – KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Phan Thị Thanh Tâm

Bí thư

0979 856 407

thanhtam87tn@gmail.com

2

Dương Thị Thùy Linh

Phó Bí thư

0984274126

Thuylinh176@ gmail.com

3

Nguyễn Phương Huyền

LCH trưởng SV

0972751600

nguyenphuonghuyentn@gmail.com

4

Đỗ Hồng Linh

Ủy viên BTV

0987 886 376

dohonglinh.tnut@gmail.com

5

Ngô Tùng Lâm

Ủy viên BCH BT K48KTN

0968 555 867

tunglampc.tnet@gmail.com

6

Đỗ Hồng Dương

Ủy viên BCH  BT K47QLC

0975 457 333

hongduongtn888@gmail.com

7

Vũ Thị Thanh

Ủy viên BCH BT K47KTN

01648 695 778

thanhhieuvy@gmail.com

8

Ôn Văn Giáp

Ủy viên BCH BT K48QLC

0976 567 994

boyn01tn94@gmail.com

9

Dương Quang Đại

Ủy viên BCH BT K49KTN2

01669 873 858

daiproduong@gmail.com

10

Phan Thị Hương

Ủy viên BCH

01666 992 342

phanhuong1195@gmail.com

11

Nguyễn Mỹ Phương

Ủy viên BCH BT K49KTN1

0982 069 137

myphuong2509tn@gmail.com

 

LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Chi đoàn

1

Nguyễn Phương Huyền

LCH trưởng

Giảng viên

2

Nguyễn Thị Lan Anh

LCH phó

K47 QLC 01

3

Phạm Thị Hạnh

Ủy viên

K46 QLC 01

4

Nguyễn Ngọc Huyền

Ủy viên

K47 KTN 01

5

Đỗ Hoàng Dương

Ủy viên

K47 QLC 01

6

Hoàng Thị Kim Anh

Ủy viên

K47 QLC 01

7

Nguyễn Thị Mai Dung

Ủy viên

K47 QLC 01

8

Trần Trung Hiếu

Ủy viên

K47 KTN 01

9

Đỗ Thị Huệ

Ủy viên

K48 QLC 01

10

Nguyễn Hồng Linh

Ủy viên

K48 KTN 01

11

Ngô Tùng Lâm

Ủy viên

K48 KTN 01

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn