Ngành Kinh tế Công nghiệp

Cây tiến trình đào tạo Ngành kinh tế công nghiệp

Ngành Kinh tế công nghiệp gồm 2 chuyên ngành đào tạo:

      + Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp công nghiệp

      + Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp công nghiệp

Tin mới hơn

Tin cũ hơn