Tin tức

KHẢO SÁT SƠ BỘ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NGÀNH KINH TẾ CÔNG NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

Đánh giá ngoài chương trình đào tạo là quá trình khảo sát, đánh giá của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để xác định mức độ chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Chương trình đào tạo ngành Kinh tế công nghiệp và Quản lý công nghiệp của Khoa Kinh tế công nghiệp là 2 trong số 7 chương trình đào tạo của Nhà trường được đánh giá trong tháng 7 năm 2024. Để chuẩn bị cho đợt Khảo sát chính thức dự kiến diễn ra trung tuần tháng 7, ngày 04/7/2024, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tiến hành khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài chương trình đào tạo chính quy trình độ Đại học của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

Khảo sát sơ bộ gồm 2 phiên:

+ Phiên thứ nhất: Kiểm tra sơ bộ việc chuẩn bị hồ sơ, minh chứng của 11 tiêu chuẩn. Tại phiên làm việc này, tập thể cán bộ giảng viên tham gia viết báo cáo đã tham dự đầy đủ, nghe ý kiến góp ý, nhận xét của các chuyên gia và trao đổi làm rõ những nội dung, vấn đề còn vướng mắc.

 + Phiên thứ hai: Làm việc với lãnh đạo Trường và các đơn vị. Tại phiên làm việc này, Đoàn chuyên gia và Lãnh đạo Nhà trường, Ban chủ nhiệm các khoa có chương trình đánh giá đợt này đã cùng nhau thống nhất các nguyên tắc làm việc, nghe Báo cáo về kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá, thông báo kế hoạch khảo sát chính thức và những nội dung cần chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức. Cũng tại phiên này, đại diện Ban chủ nhiệm khoa, thư ký trưởng 2 ngành của Khoa đã tham gia chứng kiến Lãnh đạo Trung tâm kiểm định, Trưởng đoàn đánh giá ngoài và Hiệu trưởngNhà trường ký Biên bản khảo sát sơ bộ.

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn