Cơ cấu tổ chức

Bộ môn Kế toán doanh nghiệp công nghiệp

Tổng số: 06. Trong đó:            Tiến sĩ: 02; Thạc sĩ: 04

04 cơ hữu, 02 kiêm nhiệm.

                                                                                                                   

1. Họ và tên:               Ngô Thúy Hà                                                           

Chức vụ:                 Bí thư chi bộ, Phó trưởng khoa (phụ trách khoa)     

Học hàm, học vị:    TS                                                                             

Địa chỉ cơ quan:     P.206 – A5                                                                

Số điện thoại:         0903.222.499                                                            

Email:                     ngothuyha@tnut.edu.vn                                           

                                                                                                                       

2. Họ và tên:               Nguyễn Thị Kim Huyền                                         

Chức vụ:                 Phó chủ tịch công đoàn khoa,

                                 Phó trưởng bộ môn (Phụ trách bộ môn)                   

Học hàm, học vị:    Th.S                                                                          

Địa chỉ cơ quan:     P.205 – A5                                                                

Số điện thoại:         01276.425.704                                                          

Email:                     kimhuyen84@tnut.edu.vn                                        

                                                                                                                       


3. Họ và tên:               Nguyễn Thị Hồng
                                                   

Chức vụ:                                                                                                   

Học hàm, học vị:    Th.S                                                                      

Địa chỉ cơ quan:     P.205 – A5                                                                

Số điện thoại:         01668.262.186                                                          

Email:                     nguyenhong.080288@gmail.com                             

                                                                                                                       

4. Họ và tên:               Ma Thị Thu Thủy                                                   

Chức vụ:                 Trợ lý HSSV                                                             

Học hàm, học vị:    Th.S                                                                          

Địa chỉ cơ quan:     P.205 – A5                                                                

Số điện thoại:         0986.060.545                                                            

Email:                     thuthuy.ktdncn.kt@gmail.com                                 

                                                                                                                   

                                                                                                                   

5. Họ và tên:               Dương Hương Lam (Giảng viên kiêm nhiệm)       

Chức vụ:                                                                                                   

Học hàm, học vị:    Th.S                                                                          

Địa chỉ cơ quan:     P.201A4                                                                

Số điện thoại:         0918.983.858                                                            

Email: duonghuonglam@gmail.com

 

6.Họ và tên:               Đoàn Quang Thiệu(Giảng viên kiêm nhiệm)          

Chức vụ:                 Trưởng phòng kế hoạch tài chính                             

Học hàm, học vị:    TS                                                                             

Địa chỉ cơ quan:     P.305Nhà hiệu bộ                                                 

Số điện thoại:         0989.090.704                                                            

Email: doanquangthieu@tnut.edu.vn

Tin mới hơn

Tin cũ hơn