Khoa Kinh tế Công nghiệp

 

Khoa Kinh tế Công nghiệp thuộc trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp được thành lập ngày 06 tháng 12 năm 2002 theo quyết định số 631/QĐ-TCCB của Giám đốc Đại học Thái nguyên, trên cơ sở Ban Kinh tế của Nhà trường.

Năm 2004 thực hiện chủ trương thành lập trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, giảng viên Khoa Kinh tế Công nghiệp được điều chuyển sang trường Đại học Kinh tế và QTKD, vì vậy Khoa Kinh tế Công nghiệp bị gián đoạn, nhiệm vụ đào tạo khối ngành kinh tế do phòng Đào tạo trực tiếp quản lý và điều hành.

Ngày 15 tháng 01 năm 2007 theo đề nghị của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên ra quyết định số 26/QĐ-TCCB về việc thành lập Khoa Quản lý Công nghiệp và Môi trường, việc đào tạo các ngành thuộc khối ngành kinh tế được chuyển về khoa Quản lý Công nghiệp và Môi trường, từ đó đội ngũ giảng viên khối ngành Kinh tế không ngừng tăng lên.

Căn cứ vào nhu cầu đào tạo của xã hội, cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên, ngày 03 tháng 3 năm 2011 Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã ký quyết định số 139/QĐ- ĐHTN, tái thành lập khoa Kinh tế Công nghiệp.

* Về cơ cấu tổ chức quản lý của Khoa Kinh tế Công nghiệp hiện nay bao gồm: Ban chủ nhiệm khoa, 4 Bộ môn trực thuộc (Gồm: Bộ môn Quản trị doanh nghiệp, Bộ môn kế toán doanh nghiệp, Bộ môn tài chính và Bộ môn pháp luật) và bộ phận Văn phòng.

* Về cơ cấu Đảng, Đoàn thể của Khoa Kinh tế Công nghiệp hiện nay bao gồm: Ban Chi ủy, Chi bộ khoa, Ban Chấp hành Công đoàn khoa và Ban Chấp hành Liên chi đoàn khoa.

* Về đội ngũ giảng viên: Khoa Kinh tế Công nghiệp hiện nay có tổng số giảng viên là 30 người, trong đó có 02 tiến sĩ, 04 giảng viên chính, 2 nghiên cứu sinh và 22 thạc sĩ. Trình độ tiếng Anh của giảng viên trong độ tuổi: 100% đạt Toefl – ITP trên 450; trên 60% đạt Toefl – ITP trên 500

* Các ngành nghề đào tạo của khoa Kinh tế Công nghiệp:

- Đào tạo trình độ đại học cấp bằng cử nhân Kinh tế Công nghiệp các chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp công nghiệp và Quản trị doanh nghiệp công nghiệp (Quyết định số 501/QĐ-BGĐ ĐT ngày 19 tháng 1 năm 2001)

- Đào tạo trình độ đại học cấp bằng cử nhân ngành Quản lý công nghiệp (Quyết định số 82/QĐ-ĐT ngày 10 tháng 1 năm 2007)

- Ngoài ra khoa còn giảng dạy cho các khoa khác trong trường về các môn học kinh tế, quản trị doanh nghiệp và pháp luật.   

* loại hình và quy mô đào tạo: Khoa Kinh tế công nghiệp tổ chức đào tạo các hệ chính quy dài hạn, liên thông chính quy, Vừa làm vừa học. Quy mô sinh viên hiện nay là: 1.007.

Về quan hệ Quốc tế, Khoa Kinh tế công nghiệp có các học viên cao học và sinh viên Đại học của các nước Phần Lan và Na Uy đến học tập và thực tập sinh tại khoa; liên kết đào tạo Quốc tế 01 lớp - 25 sinh viên.

Thực hiện chủ trương đổi mới của Nhà trường, Khoa Kinh tế công nghiệp đang tích cực nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp, nâng cao kiến thức và kỹ năng cho sinh viên. Đảm bảo chuẩn đầu ra, đáp ứng đào tạo nguồn nhân lực có đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao phù hợp với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập Quốc tế của đất nước.  

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn