CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2015

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

  

CÁC NGÀNH VÀ ĐIỂM TỐI THIỂU THAM GIA XÉT TUYỂN

     Điểm tối thiểu tham gia xét tuyển được xác định là tổng điểm 3 môn thi không nhân hệ số và điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có)

Tên trường  
Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

Điểm xét tuyển

Ngành Kinh tế công nghiệp gồm các chuyên ngành 

- Kế toán doanh nghiệp công nghiệp

- Quản trị doanh nghiệp công nghiệp

DTK

D510604

Một trong các tổ hợp sau:

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
- Toán, Tiếng Anh, Vật lí (A01);
- Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
- Toán, Tiếng Anh, Hóa học (D07)

100

15,0

Ngành Quản lý Công nghiệp gồm chuyên ngành:

 - Quản lý Công nghiệp

DTK

D510601

Một trong các tổ hợp sau:

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01);
- Toán, Tiếng Anh, Vật lí (A01);
- Toán, Vật lí, Hóa học (A00);
- Toán, Tiếng Anh, Hóa học (D07)

40

15,0

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

1. Giới thiệu chung

Tên chuyên ngành đào tạo: Kế toán doanh nghiệp công nghiệp

Trình độ đào tạo: Cử nhân

Thời gian đào tạo: 4 năm

2. Mục tiêu của chương trình

Đào tạo cử nhân kế toán doanh nghiệp công nghiệp có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao, phù hợp với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập Quốc tế của đất nước. Có khả năng tổ chức, thực hiện công tác kế toán trong các loại hình doanh nghiệp khác nhau; Có thể nghiên cứu, giảng dạy về kế toán trong các cơ sở nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng.

3. Định hướng nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán DNCN được cấp bằng cử nhân có thể đảm nhiệm các công việc sau:

Cán bộ kế toán, kiểm toán: Có đủ năng lực tổ chức, thực hiện công tác kế toán trong các loại hình doanh nghiệp khác nhau; có thể làm công việc liên quan đến kế toán, kiểm toán ở các sở, ban, ngành, phòng trong tỉnh, huyện. Đóng vai trò là ngườiđưa ra ý kiến tư vấn hữu ích giúp các nhà quản trị trong việc điều hành hoạt động của các doanh nghiệp.

Cán bộ Tư vấn và phân tích tài chính: Có khả năng làm việc tại các công ty cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán cho các doanh nghiệp (Như: tư vấn kế toán, tư vấn thuế, tư vấn tài chính doanh nghiệp).

Nhà nghiên cứu và giảng viên: Có khả năng nghiên cứu độc lập về các vấn đề tài chính, kế toán, thuế trong các cơ sở nghiên cứu; Có khả năng trở thành giảng viên kế toán, kiểm toán trong các trường đại học, cao đẳng.

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

1. Giới thiệu chung

Tên chuyên ngành đào tạo: Quản trị doanh nghiệp công nghiệp

Trình độ đào tạo: Cử nhân

Thời gian đào tạo: 4 năm.

2. Mục tiêu của chương trình

Đào tạo cử nhân quản trị doanh nghiệp công nghiệp có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao, phù hợp với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập Quốc tế của đất nước. Có khả năng xây dựng chiến lược và tác nghiệp phù hợp với yêu cầu vận hành các loại hình doanh nghiệp công nghiệp khác nhau. Có thể nghiên cứu, giảng dạy về kế toán trong các cơ sở nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng. Có thể tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn, tích lũy kinh nghiệm để trở thành nhà lãnh đạo, chuyên gia trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp công nghiệp

3. Định hướng nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp công nghiệp được cấp bằng cử nhân có thể đảm nhiệm các công việc sau:

Cán bộ Quản trị doanh nghiệp:  đảm nhận vị trí quản lý ở các bộ phận kế hoạch, điều độ sản xuất, quản lý chất lượng, quản lý dự án,... làm việc trong các đơn vị sản xuất công nghiệp, khu công nghiệp - khu chế xuất. có thể làm công việc liên quan đến kế toán, kiểm toán ở các sở, ban, ngành, phòng trong tỉnh, huyện

Cán bộ quản lý trong các cơ quan: Có thể làm công việc liên quan đến công tác quản trị ở các sở, ban, ngành, phòng trong tỉnh, huyện

Nhà nghiên cứu và giảng viên: Có khả năng nghiên cứu độc lập về các vấn đề quản lý, quản trị trong các cơ sở nghiên cứu; Có khả năng trở thành giảng viên quản trị trong các trường đại học, cao đẳng.

QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

1. Giới thiệu chung

Tên ngành đào tạo: Quản lý công nghiệp

Trình độ đào tạo: Cử nhân

Thời gian đào tạo: 4 năm

2. Mục tiêu của chương trình

Đào tạo cử nhân quản lý công nghiệp công nghiệp có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao, phù hợp với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập Quốc tế của đất nước. Có khả năng tác nghiệp, phân tích, nghiên cứu, giảng dạy về các vấn đề quản lý công nghiệp tại các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở nghiên cứu, các tổ chức khác; có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn, tích lũy kinh nghiệm để trở thành nhà lãnh đạo, chuyên gia trong lĩnh vực Quản lý công nghiệp.

3. Định hướng nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý công nghiệp được cấp bằng cử nhân có thể đảm nhiệm các công việc như sau:

Cán bộ Quản lý công nghiệp: Có đủ năng lực làm việc tại Ban quản lý dự án các khu Công nghiệp, khu Chế xuất; ở các bộ phận kế hoạch, điều độ sản xuất, quản lý dự án ở tất cả các loại hình công ty với vai trò là người thực hiện trực tiếp hay người điều hành và quản lý.

Cán bộ phân tích và tư vấn: Có khả năng làm việc tại các công ty và tổ chức tư vấn Quản lý công nghiệp, các Bộ và Sở, Ban, Ngành liên quan; có thể đảm nhận các công việc: trợ lý xây dựng và thực hiện dự án kinh doanh, sản xuất.

Nhà nghiên cứu và giảng viên: Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng, các cơ sở nghiên cứu; có thể đảm nhận công việc: tham gia nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến quản lý công nghiệp; trợ lý giảng dạy, giảng viên dạy các môn học: quản lý dự án, quản lý sản xuất công nghiệp, quản lý chiến lược, quản trị chuỗi cung ứng,…

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn