Tin tức

Kế hoạch đào tào năm 2023-2024

Kế hoạch đào tào năm 2023-2024

05/07/2024 19:19

Kế hoạch đào tào năm 2023-2024

KHẢO SÁT SƠ BỘ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NGÀNH KINH TẾ CÔNG NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

KHẢO SÁT SƠ BỘ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NGÀNH KINH TẾ CÔNG NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

05/07/2024 15:22

KHẢO SÁT SƠ BỘ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NGÀNH KINH TẾ CÔNG NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

Chiến lược phát triển Khoa Kinh tế Công nghiệp giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2030

Chiến lược phát triển Khoa Kinh tế Công nghiệp giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2030

19/04/2024 10:52

Chiến lược phát triển Khoa Kinh tế Công nghiệp giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2030

SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

15/01/2024 16:11

SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

BẾ MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ TRUYỀN THỐNG KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 6

BẾ MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ TRUYỀN THỐNG KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 6

15/01/2024 09:16

BẾ MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ TRUYỀN THỐNG KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 6

10 SỰ KIỆN NỔI BẬT KHOA KTCN NĂM 2023

10 SỰ KIỆN NỔI BẬT KHOA KTCN NĂM 2023

10/01/2024 21:17

10 SỰ KIỆN NỔI BẬT KHOA KTCN NĂM 2023

TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NĂM 2023

TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NĂM 2023

10/01/2024 19:56

TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NĂM 2023

KHỞI ĐỘNG CUỘC THI “TÌM KIẾM TÀI NĂNG LOGISTICS THÁI NGUYÊN 2024” DÀNH CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THPT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ HAI

KHỞI ĐỘNG CUỘC THI “TÌM KIẾM TÀI NĂNG LOGISTICS THÁI NGUYÊN 2024” DÀNH CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THPT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ HAI

05/01/2024 12:33

KHỞI ĐỘNG CUỘC THI “TÌM KIẾM TÀI NĂNG LOGISTICS THÁI NGUYÊN 2024” DÀNH CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THPT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ HAI

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

05/01/2024 12:30

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

ĐỘI THI BLACK – WHITE – KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THAM DỰ VÒNG CHUNG KẾT TOÀN QUỐC CUỘC THI “GENESIS 2023 - Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO DÀNH CHO NỮ SINH VIÊN”

ĐỘI THI BLACK – WHITE – KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THAM DỰ VÒNG CHUNG KẾT TOÀN QUỐC CUỘC THI “GENESIS 2023 - Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO DÀNH CHO NỮ SINH VIÊN”

28/12/2023 22:05

ĐỘI THI BLACK – WHITE – KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THAM DỰ VÒNG CHUNG KẾT TOÀN QUỐC CUỘC THI “GENESIS 2023 - Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO DÀNH CHO NỮ SI...

THUẾ TỐI THIỂU TOÀN CẦU – MỘT SỐ TÁC ĐỘNG TỚI MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, KINH DOANH TẠI VIỆT NAM

THUẾ TỐI THIỂU TOÀN CẦU – MỘT SỐ TÁC ĐỘNG TỚI MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, KINH DOANH TẠI VIỆT NAM

28/12/2023 21:57

THUẾ TỐI THIỂU TOÀN CẦU – MỘT SỐ TÁC ĐỘNG TỚI MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, KINH DOANH TẠI VIỆT NAM

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ IV – NỘI DUNG “VỀ NGUỒN”

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ IV – NỘI DUNG “VỀ NGUỒN”

28/12/2023 21:56

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ IV – NỘI DUNG “VỀ NGUỒN”

KHỞI ĐỘNG GÓC NGOẠI NGỮ KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP MÙA HAI

KHỞI ĐỘNG GÓC NGOẠI NGỮ KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP MÙA HAI

28/12/2023 21:51

KHỞI ĐỘNG GÓC NGOẠI NGỮ KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP MÙA HAI

KHAI MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ TRUYỀN THỐNG KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 6

KHAI MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ TRUYỀN THỐNG KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 6

28/12/2023 21:41

KHAI MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ TRUYỀN THỐNG KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 6

KIỆN TOÀN BAN CHỦ NHIỆM CÁC CÂU LẠC BỘ THUỘC KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP

KIỆN TOÀN BAN CHỦ NHIỆM CÁC CÂU LẠC BỘ THUỘC KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP

27/12/2023 23:37

KIỆN TOÀN BAN CHỦ NHIỆM CÁC CÂU LẠC BỘ THUỘC KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP

Page 1/8 <12345678>