Tin tức

Phát bằng tốt nghiệp Đại học đợt 2 năm 2023

Phát bằng tốt nghiệp Đại học đợt 2 năm 2023

27/09/2023 08:16

Phát bằng tốt nghiệp Đại học đợt 2 năm 2023

SINH VIÊN KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP VỚI NGÀY HỘI SÁCH

SINH VIÊN KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP VỚI NGÀY HỘI SÁCH

28/04/2023 23:41

SINH VIÊN KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP VỚI NGÀY HỘI SÁCH

CHUNG KẾT GÓC NGOẠI NGỮ - KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP (THE FINAL ENGLISH CORNER OF FIE 2023)

CHUNG KẾT GÓC NGOẠI NGỮ - KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP (THE FINAL ENGLISH CORNER OF FIE 2023)

28/04/2023 23:35

CHUNG KẾT GÓC NGOẠI NGỮ - KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP (THE FINAL ENGLISH CORNER OF FIE 2023)

Thư cảm ơn

Thư cảm ơn

25/04/2023 22:14

Thư Cảm ơn

LỄ TRAO GIẢI CUỘC THI “TÌM KIẾM TÀI NĂNG LOGISTICS THÁI NGUYÊN 2023”

LỄ TRAO GIẢI CUỘC THI “TÌM KIẾM TÀI NĂNG LOGISTICS THÁI NGUYÊN 2023”

25/04/2023 22:10

LỄ TRAO GIẢI CUỘC THI “TÌM KIẾM TÀI NĂNG LOGISTICS THÁI NGUYÊN 2023”

Công ty cổ phần Elovi Việt Nam - Nhà tài trợ vàng của cuộc thi “Tìm kiếm tài năng Logistics Thái Nguyên 2023”

Công ty cổ phần Elovi Việt Nam - Nhà tài trợ vàng của cuộc thi “Tìm kiếm tài năng Logistics Thái Nguyên 2023”

25/04/2023 21:38

Công ty cổ phần Elovi Việt Nam - Nhà tài trợ vàng của cuộc thi “Tìm kiếm tài năng Logistics Thái Nguyên 2023”

Lịch tuần khoa từ 17/04/2023-23/04/2023

Lịch tuần khoa từ 17/04/2023-23/04/2023

17/04/2023 09:50

Lịch tuần khoa từ 17/04/2023-23/04/2023

Lịch tuần khoa từ 10/04/2023-17/04/2023

Lịch tuần khoa từ 10/04/2023-17/04/2023

10/04/2023 15:03

Lịch tuần khoa từ 10/04/2023-17/04/2023

Lịch tuần khoa từ 03/04/2023-09/04/2023

Lịch tuần khoa từ 03/04/2023-09/04/2023

03/04/2023 09:43

Lịch tuần khoa từ 03/04/2023-09/04/2023

Tổ chức thành công Đại hội công đoàn bộ phận khoa Kinh tế công nghiệp nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tổ chức thành công Đại hội công đoàn bộ phận khoa Kinh tế công nghiệp nhiệm kỳ 2023 - 2028

03/04/2023 09:25

Tổ chức thành công Đại hội công đoàn bộ phận khoa Kinh tế công nghiệp nhiệm kỳ 2023 - 2028

Lịch tuần khoa từ 27/03/2023-02/04/2023

Lịch tuần khoa từ 27/03/2023-02/04/2023

27/03/2023 06:13

Lịch tuần khoa từ 27/03/2023-02/04/2023

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2023 - KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2023 - KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP

23/03/2023 00:52

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2023 - KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP

Lịch tuần khoa từ20/03/2023-26/03/2023

Lịch tuần khoa từ20/03/2023-26/03/2023

20/03/2023 10:22

Lịch tuần khoa từ20/03/2023-26/03/2023

Công ty cổ phần Elovi Việt Nam - Nhà tài trợ cho cuộc thi “Tìm kiếm tài năng Logistics Thái Nguyên 2023”

Công ty cổ phần Elovi Việt Nam - Nhà tài trợ cho cuộc thi “Tìm kiếm tài năng Logistics Thái Nguyên 2023”

19/03/2023 22:22

Công ty cổ phần Elovi Việt Nam - Nhà tài trợ cho cuộc thi “Tìm kiếm tài năng Logistics Thái Nguyên 2023”

Phát động cuộc thi “Tìm kiếm tài năng Logistics Thái Nguyên 2023”

Phát động cuộc thi “Tìm kiếm tài năng Logistics Thái Nguyên 2023”

19/03/2023 22:15

Ngày 15/3/2023, Khoa Kinh tế công nghiệp – Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đã phát động cuộc thi “Tìm kiếm tài năng Logistics Thái Nguyên 2023” tr...

Page 1/6 <123456>